logo

Limenke za hemijsku industriju

Cilindrične limenke sa izlivnim grlom

Koriste se za pakovanje različitih proizvoda prehrambene i hemijske indutrije (jestiva ulja, farbe, razređivači, kočiona ulja i slično). Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima zavarivanjem uzdužnog spoja i zatvaranjem dna i poklopca (dupli spoj). U limenku se ugrađuju plastična izlivna grla ø 24, ø 32 i ø 42 poznatih svetskih proizvođača (Bery cap - Plasticworks) za koje su prilagođene mere otvora izlivnog grla.

Unutrašnja strana limenke zaštićena je odgovarajućim lakom prema nameni ili nelakirana a spoljašnja je uglavnom atraktivno litografisana po zahtevu kupca.

tabela1

Napomena: zapremina pakovanog sadržaja je približno 10% manja od nominalne zapremine zbog potrebnog slobodnog prostora u limenci.

Cilindrične limenke sa usadnim poklopcem

Koriste se za pakovanje različitih proizvoda hemijske i prerađivačke indutrije (boje, lakovi, premazi, praškasti materijali i slično). Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima zavarivanjem uzdužnog spoja i zatvaranjem dna i prstena (dupli spoj).

Unutrašnja strana limenke je nelakirana dok je spoljašnja uglavnom atraktivno litografisana po zahtevu kupca.

tebela2

Napomena: zapremina pakovanog sadržaja je približno 10% manja od nominalne zapremine zbog potrebnog slobodnog prostora u limenci.


Povratak na prethodnu stranu

Copyright © 2023            FMP KONZORCIJUM www.fmp.co.yu