logo

Metalna ambalaža - prehrana

Cilindrične trodelne limenke za mesnu industriju

Koriste se u prehrambenoj industriji za konzerviranje različitih sadržaja (pašteta, narezak, gulaš, paprikaš i ostala gotova jela, hrana za kućne ljubimce i slično).

Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima zavarivanjem uzdužnog spoja i zatvaranjem dna/ poklopca (dupli spoj).Unutrašnja strana limenke i poklopca zaštićena je odgovarajućim lakom prema nameni, a spoljašnja zlatnožutim lakom ili litografisana po zahtevu kupca, dok je zavareni spoj obostrano zaštićen (spolja lak, iznutra prah).

Pored standardnog poklopca limenke ø73 i ø99 mogu se zatvarati i sa "Easy Open" poklopcem
na poseban zahtev kupca.

tabela1

Cilindrične trodelne limenke za voćarsko-povrtarsku industriju

Koriste se u voćarsko-povrtarskoj prehrambenoj industriji za konzerviranje različitih proizvoda voća i povrća.

Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima zavarivanjem uzdužnog spoja i zatvaranjem dna/poklopca (dupli spoj). Unutrašnja strana limenke zaštićena je odgovarajućim lakom prema nameni, a spoljašnja zlatnožutim lakom ili litografisana po zahtevu kupca, dok je zavareni spoj obostrano zaštićen (spolja lak, iznutra prah).

Pored standardnog poklopca limenke ø73, ø83, ø99 i ø153 mogu se zatvarati i sa "Easy Open"
poklopcem na poseban zahtev kupca.

tebela2

Vučene limenke za prehrambenu industriju

Koriste se u prehrambenoj industriji za konzerviranje različitih sadržaja (riba i meso).
Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima kao dvodelne (omotač i poklopac).

Unutrašnja strana limenke i poklopca zaštićena je odgovarajućim lakom prema nameni, a
spoljašnja zlatnožutim lakom ili litografisana po zahtevu kupca.

Pored standardnog poklopca limenke ø73 i 104x60 mogu se zatvarati i sa "Easy Open" poklopcem na poseban zahtev kupca.

tabela4

Flet limenka za šunku

Koristi se u mesnoj industriji za konzerviranje šunke.
Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima kao trodelne (omotač, dno i poklopac).

Unutrašnja strana limenke, dna i poklopca zaštićena je odgovarajućim lakom za mesne sadržaje, a spoljašnja bez zaštite, zlatnožutim lakom ili litografisana po zahtevu kupca.

tabela5

Twist off poklopci

Koriste se u prehrambenoj industriji za zatvaranje staklenki različitog sadržaja. Izrađuju se od
belog lima i sa obe strane su zaštićeni odgovarajućim lakovima, a po želji kupca i spolja
litografisane. Zaptivna masa sa unutrašnje strane obezbeđuje hermetičnost pakovanja i otporna
je na temperature sterilizacije.

tabela7


Povratak na prethodnu stranu

Copyright © 2023            FMP KONZORCIJUM www.fmp.co.yu