logo

Poslovi servisa i održavanja

Servis i održavanje

FMP KONZORCIJUM DOO je u svojoj poslovnoj politici opredeljen za proizvodne funkcije servisiranja i održavanja kako sopstvene opreme i mašina, tako imašina i opreme naših kupaca.

Održavanje opreme za proizvodnju metalne ambalaže

Projektovanje i izrada alata , pribora i uređaja za proizvodnju metalne ambalaže

Servisne usluge kupcima metalne ambalaže


Za navedene poslove FMP KONZORCIJUM poseduje odgovarajuću opremu za mašinsku obradu i to

CNC mašine ( strug i glodalica )

Univerzalne strugove

Univerzalne glodalice

Brusilice za ravno i okruglo brušenje

Komorne peći za termičku obradu

Uređaje za alatničarske i bravarske posloveKupcima metalne ambalaže FMP KONZORCIJUM putem servisa pruža sledeće usluge:

Izrada alata za zatvaranje metalne ambalaže

Remont i rekonstrukcija mašina za zatvaranje

Tehnčka podrška kupcima metalne ambalaže (podešavanje alata i mašina uvođenje u proizvodnju novih oblika ambalaže, iznajmljivanje zatvaračica, obuka kadrova i slično)

CAD-CAM

Kao jednu od mogućnosti poslovanja sa Vama FMP KONZORCIJUM može ponuditi i svoje usluge u CAD-CAM-u.

Postoji mogućnost izrade projekta mašinskih delova i sklopova sve do nivoa NC koda za određenu izabranu CNC mašinu.

Povratak na prethodnu stranu

Copyright © 2023            FMP KONZORCIJUM www.fmp.co.yu