Change language

Naša lokacija

Kontaktirajte nas

Pišite nam

We Can Everything!

Kvalitet po standardu ISO 9001

O kvalitetu naših proizvoda

FMP KONZORCIJUM DOO poseduje sertifikovani sistem menadžmenta kvaliteta usaglašen sa JUS ISO 9001

FMP KONZORCIJUM DOO vodeće je preduzeće u oblasti proizvodnje metalne ambalaže za potrebe prehrambene i hemijske industrije. Osnovni zadatak preduzeća FMP KONZORCIJUM DOO je da savesnim radom, poštovanjem standarda, tehničkih propisa i drugih dokumenata koji proističu iz zakona, proizvede metalnu ambalažu najvišeg kvaliteta i njome snabde proizvođače hrane i hemijskih proizvoda, doprinoseći na taj način zaštiti potrošača, zaštiti života i zdravlja ljudi i zaštiti životne sredine.
Znanje i kvalitet su naši resursi koji nam omogućavaju stvaranje novih dodatnih vrednosti da zadržimo konkurentsku prednost na tržištu.

Održavanje visokog ugleda FMP KONZORCIJUM DOO ostvaruje se:

Neprekidnim poboljšanjem: Obezbeđenjem stalne usaglašenosti svih proizvoda sa nacionalnim i međunarodnim zakonskim odredbama, tehničkim propisima i standardima; Savremenom opremom za merenje, kontrolisanje i ispitivanje, čije se metrološke karakteristike mogu pratiti sve do nacionalnih standarda; Obezbeđenjem neprekidne finansijske likvidnosti koja omogućava funkcionisanje i nesmetani razvoj preduzeća;

Sistemskom pristupu menadžmentu: Održavanjem i unapređivanjem sistema menadžmenta kvalitetom, usaglašenim sa standardima serije JUS ISO 9001;

Usredsređenosti na kupca: praćenje i neprestana briga za snižavanje troškova proizvodnje uz sprečavanje gubitaka svih vrsta čime se obezbeđuje da cena naših proizvoda bude takva da konkurentna tržišna pozicija naših kupaca ne bude ugrožena;Servisiranje kupca;

Procesnim pristupom: Savremenim linijama za proizvodnju, čiji kapaciteti i tehničko stanje omogućuju postizanje propisanog nivoa kvaliteta i zadovoljenje potreba kupaca u pogledu kvantiteta i rokova isporuke;Stalna istraživanja tržišta;

Uključivanjem zaposlenih: Stručnim kadrom;Stalnim usavršavanjem zaposlenih u cilju izvršenja svih zadatka koji su iz domena poslovanja FMP KONZORCIJUM DOO;

Ostvarenje ovih ciljeva zadatak je svih zaposlenih,a posebno rukovodstva koji ličnim primerom i pogodnim merama motivacije i stimulacije doprinosi trajnom razvoju kulture rada i kvaliteta usluga koju pruža FMP KONZORCIJUM DOO.

Copyright © 2024 FMP KONZORCIJUM